Η εταιρεία

Δραστηριοτητες

Το αντικείμενο που καταξίωσε την ΣΤΑΘΑΣ ΙΣΤΟΣ στον τεχνικό χώρο, από τη στιγμή της ίδρυσης της εταιρείας μέχρι σήμερα, ήταν η κατασκευή Σταθμών Βάσεων Κινητής Τηλεφωνίας. Έχει δημιουργήσει μία δυναμική ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών και προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου για εργασία σε ύψος, με την καθοδήγηση έμπειρων μηχανικών και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία μεγάλα έργα του ΟΤΕ που αφορούν σε επεκτάσεις του δικτύου -υπογείου και εναέριου-, την αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών κ.α.

Ακολουθώντας την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η εταιρεία μας κατέχει ήδη αναγνωρισμένη θέση και στον τομέα των οπτικών ινών. Πρωτοπορεί στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων σε ιδιαίτερα απαιτητικά έργα, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού-μελέτης-υλοποίησης-ενεργοποίησης (end to end), πάντα με σεβασμό στην ποιότητα και στο χρονοδιάγραμμα κάθε έργου.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία εδραιώνει σταδιακά την ενεργό συμμετοχή της στον τομέα των κατασκευών έργων υποδομής για την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο παράγοντα για τον καθορισμό των μελλοντικών ενεργειακών αναγκών του πλανήτη.

Στην Ελλάδα, οι κλιματικές συνθήκες, σε συνδυασμό με την μορφολογία του εδάφους, ευνοούν την εξέλιξη μεθόδων εκμετάλλευσης τους.

Η ΣΤΑΘΑΣ ΙΣΤΟΣ αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή, τη λειτουργία και συντήρηση έργων ΑΠΕ σε ολόκληρη τη χώρα.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στον τομέα των κτιριοδομικών έργων, με έμφαση στις μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις, ανακαινίσεις, αποκαταστάσεις και ενισχύσεις κτιρίων -κυρίως γραφείων και βιοτεχνικών χώρων. Στόχο αποτελεί η ανάδειξη της μοναδικότητας κάθε κτιρίου, με γνώμονα τις ανάγκες του μέλλοντος, ενσωματώνοντας τις σύγχρονες τεχνολογίες και προδιαγραφές.

Είτε αποτελεί νέα κατασκευή, είτε αποκατάσταση/ενίσχυση, ή ανακαίνιση υφιστάμενης, κάθε έργο είναι για την ομάδα της ΣΤΑΘΑΣ ΙΣΤΟΣ μια νέα πρόκληση, όσον αφορά στον σχεδιασμό, στη μελέτη και κυρίως στην κατασκευή, παρέχοντας end to end υπηρεσίες και αξιοποιώντας υλικά τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονες μεθόδους κατασκευής.

Το τμήμα μελετών της εταιρείας αποτελεί μια δυναμική ομάδα, με πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό έργων, στην εκπόνηση μελετών (στατικών, στατικής επάρκειας και ενίσχυσης, τοπογραφικών, αρχιτεκτονικών, περιβαλλοντικών, γεωτεχνικών, μελετών οδοποιίας, Η/Μ κ.α.) και στην επίλυση πολεοδομικών θεμάτων.

Η ΣΤΑΘΑΣ ΙΣΤΟΣ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, αξιοποιώντας την συσσωρευμένη γνώση, τόσο της πολεοδομικής νομοθεσίας, όσο και της νομοθεσίας που διέπει εξειδικευμένα θέματα μηχανικού. Το πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο γραφείο, σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό υπαίθρου, τα τοπογραφικά όργανα και τα GPS μεγάλης ακρίβειας, εξασφαλίζουν την εκπόνηση των μελετών σύμφωνα με τα υψηλότερα ποιοτικά κριτήρια.

Με δραστηριότητα σε διάφορους τομείς τεχνικών έργων, κατέχοντας ευρεία και ταυτόχρονα εξειδικευμένη τεχνογνωσία, σύγχρονο εξοπλισμό και καταρτισμένο προσωπικό, η ΣΤΑΘΑΣ ΙΣΤΟΣ εξασφαλίζει ποιοτικό αποτέλεσμα στην κατασκευή μεταλλικών ιστών και εξαρτημάτων, τα οποία αφορούν τόσο σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα, όσο και σε περίπλοκες, παντός είδους κατασκευές.

Από τον σχεδιασμό και την μελέτη, έως την κατασκευή και ανέγερση, η εταιρεία παρέχει εμπεριστατωμένες λύσεις σε οποιαδήποτε πρόκληση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου και τις επιθυμίες του πελάτη.

Στον τομέα των χωματουργικών έργων, των έργων οδοποιίας και αντιστήριξης, η εταιρεία έχει την δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών, είτε ως τμήμα ευρύτερου έργου, είτε ως αυτοτελή εργασία ειδικών απαιτήσεων, πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάλυση και κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης.

Μια εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών παρέχει λύσεις ανάλογα με τις τεχνικές ανάγκες και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του έργου, τους γεωμετρικούς περιορισμούς, τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του εδάφους της υπό μελέτη περιοχής, την παρουσία νερού, την πολυπλοκότητα της κατασκευής, καθώς και τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης.

Από την επιτόπου μετάβαση, έλεγχο των απαιτήσεων και περιορισμών, σύνταξη τοπογραφικού, σχεδιασμό και εκπόνηση των σχετικών μελετών, έκδοση αδειών και εγκρίσεων, έως την τελική χάραξη, εκτέλεση χωματουργικών και όλων των απαραίτητων εργασιών, κατασκευή οδοποιίας, ασφαλτόστρωση και εφαρμογή σήμανσης, η εταιρεία ΣΤΑΘΑΣ ΙΣΤΟΣ δύναται να προσφέρει υπηρεσίες τμηματικά η καθ’ ολοκληρία.

Έργα οδοποιίας αυξημένων απαιτήσεων, σε περιοχές δυσπρόσιτες, έντονης μορφολογίας, αποτελούν κάθε φορά μια νέα πρόκληση για την ομάδα της εταιρείας, η οποία ανταποκρίνεται άψογα, προάγοντας την περιβαλλοντική συνείδηση και την ασφάλεια και υγεία στον χώρο εργασίας.

Οσο πιο σύνθετο είναι το έργο, τόσο μεγαλύτερη η πρόκληση και η ικανοποίηση από το αποτέλεσμα για την εταιρεία και το ανθρώπινο δυναμικό της. Η ευελιξία μας σε θέματα σχεδιασμού, μελέτης και κατασκευής, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας. Με σεβασμό στους πελάτες μας, στις προδιαγραφές, στα χρονοδιαγράμματα και κυρίως στην ποιότητα, είμαστε σε θέση να δώσουμε λύση στα πιο πολύπλοκα τεχνικά θέματα και να υποστηρίξουμε απόλυτα την φράση που διακρίνει την ομάδα μας: “we engineer your ideas”

Χαρακτηριστικά Έργα

Οπτικές Ίνες / COSMOTE TV

Διασύνδεση του κτιρίου COSMOTE TV με το ΑΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ και το μέγαρο του ΟΤΕ μέσω οπτικών ινών.
Εγκατάσταση οπτικής ίνας σε νέα και υφιστάμενη μικροτάφρο, με σκοπό την διασύνδεση (ζεύξη) του κτιρίου της COSMOTE TV με το ΑΚ Κηφισιάς και το Μέγαρο του ΟΤΕ.

Read More

Ολυμπιακό Γυμναστήριο

1. Σταθμός βάσης Cosmote
2. Σταθμός βάσης ΤΙΜ (WIND)
Κατασκευή δύο σταθμών στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου.
Για την υλοποίηση του σχεδιασμού υπήρξε ταυτόχρονη συνεργασία τόσο με τον πάροχο όσο και με την εταιρεία διαχείρισης του ακινήτου.

Read More

Μουσείο Ελεύθερνας

Σταθμός Βάσης Cosmote στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ελεύθερνας στην Κρήτη. Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, κεραιοσυστήματος εντός παραλλαγής τύπου προβολέα φωτισμού, μικροκυματικής ζεύξης και εξοπλισμού wifi, καλωδιώσεων και ολοκλήρωση Η/Μ εγκαταστάσεων. Ενεργοποίηση σταθμού βάσης.

Read More

Τα έργα μας

Call Us

(+30) 210 5691452

3

3

6

6
5

4
6

6
6
6

Αισύμη Αλεξανδρούπολης.

4