ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ COSMOTE TV ΜΕ ΤΟ ΑΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΟΥ ΟΤΕ ΜΕΣΩ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Εγκατάσταση οπτικής ίνας σε νέα και υφιστάμενη μικροτάφρο, με σκοπό την διασύνδεση (ζεύξη) του κτιρίου της COSMOTE TV με το ΑΚ Κηφισιάς και το Μέγαρο του ΟΤΕ. Για την υλοποίηση εκτελέστηκαν εργασίες micro trenching και εμπλουτισμού, συνολικού μήκους περίπου 8.5Km, σε συνδυασμό με δικτυακές εργασίες αποκατάστασης της συνέχειας των οπτικών ινών και τερματισμού. Παράλληλα με την πορεία των εργασιών κατασκευής εκπονούνταν και η τοπογραφική αποτύπωση της όδευσης. Λαμβάνοντας υπόψη την σπουδαιότητα των κτιρίων προς διασύνδεση, το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας υπό την καθοδήγηση ικανών μηχανικών πεδίου, διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τον χρόνο, τις όποιες αντιξοότητες παρουσιάστηκαν και τις δυνατότητες που παρέχει ο μηχανικός εξοπλισμός, εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου αποτέλεσμα, εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.