1. Σταθμός βάσης Cosmote στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου. Έγινε πλήρης αδειοδότηση, εκπόνηση πλήρους στατικής μελέτης και σχεδίων εφαρμογής στήριξης ιστού και καλωδιοδιαδρομών, τα οποία υποβλήθηκαν στην Γ.Γ.Α. για έγκριση. Για την υλοποίηση έγινε προμήθεια και εγκατάσταση ιστού με στήριγμα από σύνολο σωλήνων συνολικού μήκους 31m. Το σύνολο των σωλήνων στηρίχθηκε με ειδικές λαπάτσες επί του υπάρχοντος χωροδικτυώματος του γηπέδου και έχει βαφεί με σε απόχρωση ίδια με το χρώμα του χωροδικτυώματος. Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, κεραιοσυστήματος και καλωδιώσεων εσωτερικά και εξωτερικά, μικροκυματικής ζεύξης και ολοκλήρωση Η/Μ εγκαταστάσεων. Ενεργοποίηση σταθμού. Για την υλοποίηση του σχεδιασμού υπήρξε ταυτόχρονη συνεργασία τόσο με τον πάροχο όσο και με την εταιρεία διαχείρισης του ακινήτου.

2. Σταθμός βάσης ΤΙΜ (WIND) στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου. Κατόπιν του επιτυχημένου σχεδιασμού και υλοποίησης του σταθμού βάσης της Cosmote, κατασκευάστηκε, έπειτα από απαίτηση του παρόχου, σταθμός της Wind ίδιου τύπου σε άλλη πρόσοψη του κτιρίου.