Σταθμός Βάσης Cosmote στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ελεύθερνας στην Κρήτη. Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, κεραιοσυστήματος εντός παραλλαγής τύπου προβολέα φωτισμού, μικροκυματικής ζεύξης και εξοπλισμού wifi, καλωδιώσεων και ολοκλήρωση Η/Μ εγκαταστάσεων. Ενεργοποίηση σταθμού βάσης.

Οι πρωτότυπες και διακριτικές λύσεις, σε συνδυασμό με την καλαισθησία και την κατάλληλη αρχιτεκτονική παρουσίαση, οδηγούν σε κατασκευές εναρμονισμένες με τον περιβάλλοντα χώρο. Χωρίς να υστερούν τεχνικά έναντι των κλασικών εναλλακτικών, προτιμούνται σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως τα μουσεία, και γενικότερα καλλιτεχνικού ή αισθητικού ενδιαφέροντος. Ανάλογα έργα έχει υλοποιήσει με επιτυχία η εταιρεία μας σε μουσεία, ξενοδοχεία, ειδικά κτίρια.