ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Η εταιρεία αναλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα, επί εδάφους ή επί κτιρίου, παρέχοντας ασφάλεια, ποιότητα και υψηλή απόδοση στην κατασκευή. Η ισχύουσα νομοθεσία παρέχει την δυνατότητα “εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού” (net metering), με ευνοϊκούς όρους για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στην κατασκευή αιολικών πάρκων, αναλαμβάνοντας την κατασκευή των έργων υποδομής όπως θεμελιώσεις, οδούς πρόσβασης, οδοποιία, έργα σύνδεσης με το δίκτυο διανομής και τις εργασίες ανέγερσης των πύργων και της συναρμολόγησης των ανεμογεννητριών. Ειδικότητα του προσωπικού μας αποτελεί η εφαρμογή συστημάτων τηλεπικοινωνιών και τηλεχειρισμού – τηλεποπτείας και καταγραφικών συστημάτων προστασίας, με σκοπό την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων. Εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας μας αναλαμβάνει την παρακολούθηση, τον συστηματικό έλεγχο και την συντήρηση ανεμογεννητριών, καθώς και την συντήρηση των συνοδών έργων.