Δυναμική η παρουσία μας και στο χώρο των έργων υποδομής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς τον Μάρτιο 2019, ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών για την διασύνδεση του υποσταθμού της ΔΕΗ με τις ανεμογεννήτριες, συνολικού μήκους περίπου 4000m περίπου, σε αιολικό πάρκο στην περιοχή Αισύμης Αλεξανδρούπολης. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, σε συνεργασία με Ανάδοχη Εταιρεία.