Στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Δικτύου Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA) σε Αστικές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας» του ομίλου ΟΤΕ, η εταιρεία μας σε συνεργασία με Ανάδοχες Εταιρείες, εκτελεί χωματουργικές, δικτυακές εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών, εργασίες εμπλουτισμού, κατασκευή συνδέσμων καλωδίων οπτικών ινών και μετρήσεις ποιοτικού ελέγχου, συνολικού μήκους 15000m περίπου, στην νήσο Κω.