Πρόσφατα η ομάδα μας ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου γνωστής εταιρείας στην Αθήνα συνολικού εμβαδού 400mπερίπου. Τα συνεργεία μας, υπό την καθοδήγηση των έμπειρων μηχανικών μας μπορούν να προσφέρουν λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας για την ανακαίνιση του γραφείου, της αίθουσας συνεδριάσεων & γενικά οποιουδήποτε επαγγελματικού σας χώρου, με κύριο γνώμονα την εργονομία και την εναρμόνιση του χώρου εργασίας με τις ανάγκες των χρηστών.