Από την ίδρυσή της έως σήμερα η εταιρία δραστηριοποιείται ανελλιπώς και δυναμικά σε ευρύ φάσμα δημοσίων και ιδιωτικών έργων υποδομής τηλεπικοινωνιών, σταθερής και κινητής, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες τόσο στον τομέα της αδειοδότησης, όσο και στον τομέα της κατασκευής και εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, έως και την ενεργοποίηση του σταθμού βάσης και έπειτα την συντήρηση, επιδιόρθωση βλαβών και αναβάθμιση. Η δραστηριότητά της εταιρείας εκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια, με την αρωγή του εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού της, καθώς και των κατά τόπους συνεργατών της. Η πολυετής πείρα, η αφοσίωση στην ποιοτική κατασκευή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης, η ροπή προς την καινοτομία και την πρωτότυπη κατασκευή, έχει συμβάλλει στην αναγνώριση μας ως ικανού συνεργάτη και στην άρρηκτα συνδεδεμένη πορεία μας με τον όμιλο ΟΤΕ – COSMOTE.

Από την κινητή τηλεφωνία, δια μέσω του χαλκού, έως την οπτική ίνα η εταιρεία μας παρέχει στον όμιλο αδιάκοπα τις υπηρεσίες της, συμμετέχοντας σε πιλοτικά προγράμματα και αναλαμβάνοντας τα πλέον απαιτητικά έργα. Η ΣΤΑΘΑΣ ΙΣΤΟΣ έχει κατασκευάσει για τον όμιλο πάνω από 500 Σταθμούς Βάσης, έχει εγκαταστήσει τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό σε περισσότερους από 1500 Σ.Β., στα πλαίσια ενεργοποίησης, συντήρησης, αναβάθμισης τους και έχει εκδώσει άδειες για 800 Σ.Β. και συνεχίζει… Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει με επιτυχία δύο εκτεταμένα έργα ΟΤΕ που αφορούσαν στην κατασκευή μικροεπεκτάσεων και την αποκατάσταση βλαβών στο υπόγειο και εναέριο δίκτυο του ΟΤΕ, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά. Έκτοτε εκτελεί εργασίες εντοπισμού, επιδιόρθωσης, αποκατάστασης βλαβών δικτύου και συντήρησης δικτύου. Από το 2017 έως και σήμερα, η εταιρεία εκτελεί εργασίες τοποθέτησης οπτικής ίνας για τον όμιλο ΟΤΕ – COSMOTE, σε Αττική και Πελοπόννησο, καθώς και εργασίες εντοπισμού, επιδιόρθωσης, αποκατάστασης βλαβών δικτύου.